[wpml_language_selector_widget]

HÅLLBARHET

Varför hållbarhet

Vi är övertygade om att den europeiska livsmedelssektorn kan bidra positivt till att bevara miljön.

Eftersom vi är en sektor som engagerar oss i alla samhällsmedlemmar och främjar deras säkerhet och välbefinnande.

För att vi bidrar till en mer välmående ekonomisk framtid.

Vill du veta hur den europeiska vin-, ost- och tomatsektorn bidrar till miljön, samhället och ekonomin?

Miljömässig hållbarhet

Vi säger att jordbruket är miljömässigt hållbart när det inte äventyrar någon av sina beståndsdelar: flora, fauna, naturresurser och andra ämnen som till exempel luft.

Därför anses EU:s jordbruk vara ett av de mest hållbara i världen på detta område, delvis tack vare strategier som Green Deal och From Farm to Fork.

Hur bidrar europeiskt vin, ost och tomater till miljömässig hållbarhet?

Social hållbarhet

När odlingen eller produktionen av livsmedel bidrar neutralt eller positivt till människors och djurs säkerhet och välbefinnande sägs den däremot vara hållbar i förhållande till samhället.

På detta sätt genomför europeiska jordbrukare och uppfödare tekniska innovationer som har positiva effekter på människors och djurs välbefinnande.

Hur bidrar europeiskt vin, ost och tomater till social hållbarhet?

Ekonomisk hållbarhet

För det tredje, utan en framtid finns det inga framsteg, och därför måste jordbruket garantera ekonomiskt välstånd för alla som arbetar inom sektorn.

Därför bygger EU:s jordbruk på principen om cirkulär ekonomi för att minimera ekonomiskt slöseri och se till att ingen i samhället lämnas kvar, oavsett var han eller hon bor.

Hur bidrar europeiskt vin, ost och tomater till ekonomisk hållbarhet?